Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné čs.141, 067 32 Vyšný Hrušov

MOTTO:
... starých horárov kedysi učili, že strom je živý tvor a tak
sa k nemu aj treba správať. Neučili ich zle.
Z hľadiska podstaty lesníckej profesie nie je dôležité či
sa staráte o niekoľko stromov, alebo o tisíc hektárov lesa.
Dôležité je, aby ste les chápali ako matériu, ktorá je živá
a život zabezpečujúca.
V podobe pitnej vody, dýchateľného vzduchu, neodviatej pôdy.
V podobe duševnej harmónie, ktorú si donekonečna môžeme obnovovať v lesných chrámoch.
To, že les produkuje aj drevo je pre naše hospodárenie dôležité, no nie prvoradé.
Takto znie filozofia na ktorej sa snažíme budovať moderné a efektívne pozemkové spoločenstvo. Nie spoločenstvo samé pre seba.
Pomáha žiť a prežiť nám všetkým.
Preto sa nespytujte koho sú to lesy. Sú vaše.

Dokumenty 2013


Zákon_97_2013

Pozvánka_na_VZ_dňa_25_01_2014

Oznámenie_k_VZ_25_01_2014

Stanovy UPS Rovné 1

Zmluva 2014


Dokumenty 2014Stanovy Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné

Zmluva o založení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné

Prehľad obhospodarovaného majetku Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné

Notárska zápisnica N 55 2014


Dokumenty 2015

Pozvánka na VZ 7.3.2015

Dôvodová správa k z.č. 97 2013

Prehľad obhospodarovaného majetku Urbariátom, pozemkovým spoločenstvom Rovné

Vestník smernica MP SR

Zákon 97 2013 platné znenie

Zoznam parciel podľa listov vlastníctva členov Urbariátu, pozemkového spoločenstvca Rovné

Porastová Mapa Urbariátu, PS Rovné

Dokumenty 2016

Pozvánka na VZ 19.3.2016

Splnomocnenie pre členov Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné

Dokumenty 2017

Pozvánka na VZ 18.3.2017
Dokumenty 2018

Pozvánka VZ - 10.03.2018

Podmienky ťažby


Dokumenty 2019

Stanovy Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné

Dodatok č_1 k zmluve Urbariátu, pozemkového spoločenstva RovnéDokumenty 2020

Správa o činnosti urbariátu za rok 2020Dokumenty 2021

Správa o finančnom hospodárení Urbariátu pozemkového spoločenstva Rovné za rok 2021


Dokumenty 2022

Správa o finančnom hospodárení 2022 UPS Rovné


Pozvánka 15.4.2023